הצללה למרפסת
הצללה למרפסת
הצללה למרפסת ללא צורך בחשמל. עולה ויורד בקלות. עמיד ברוחות