חלונות אלומיניום למטבח
חלונות אלומיניום למטבח
חלון פתיחה בלגי 2 כנפיים נפתחים על קבועי צד. לא שכחנו לשלב גם קבוע תחתון למניעת התנגשות הכנף על הברז
חלונות אלומיניום למטבח
חלון כיס בלגי
חלונות אלומיניום בלגי כולל תריס חשמלי
חלון הזזה בלגי משולב תריס חשמלי שלב אור
חלונות אלומיניום למטבח
חלונות הזזה בפרופיל עדין ומינימלי
חלון בלגי למטבח
חלונות אלומיניום למטבח
חלון ציר פתיחה בלגי מחולק עם קבוע תחתון וקבועי צד
חלונות אלומיניום למטבח
חלונות אלומיניום למטבח

כל העבודות המופיעות בתמונות באתר זה יוצרו והורכבו על ידי אלום אביב.