top of page

 חלונות אלומיניום דגם בלגי 7300 

קליל בלגי 7300
צור קשר

Thanks! Message sent.

קליל בלגי 7300

 בלגי 7300.מצב סגור. הורכב בתל אביב

בית ביבנה. הרכבנו חלונות אלומיניום בלגי. יצא מושלם.

חלון הזזה בלגי מחולק
קליל בלגי 7300

  בלגי 7300.מצב פתוח. הורכב בתל אביב

קליל בלגי 7300
קליל בלגי 7300
קליל בלגי 7300
קליל בלגי 7300
קליל בלגי 7300
קליל בלגי 7300
קליל בלגי 7300
קליל בלגי 7300
קליל בלגי 7300
קליל בלגי 7300
קליל בלגי 7300
קליל בלגי 7300
קליל בלגי 7300
קליל בלגי 7300
קליל בלגי 7300
קליל 7300 | קליל 4300
הזזה 7300 + קבוע צד  4300
סגר שקוע רב נקודתי 7300

סגר שטוח רב נקודתי לחלון בלגי 7300

קליל בלגי 7300

דלתות הזזה  בלגי 7300

קליל 7300 | ארגז נסתר | חלונות אלומיניום

הזזה בלגי +תריס חשמלי ארגז סמוי

 קליל 7300
הזזה 7300 +תריס חשמלי שלב אור וארגז נסתר
קליל 7300

דלתות הזזה בלגי מחולק לקוביות

 

קליל בלגי 7300
חלונות אלומיניום דגם בלגי 7300 בגוון שחור מחולק לקוביות.הורכב באשדוד.

כל העבודות המופיעות בתמונות באתר זה יוצרו והורכבו על ידי אלום אביב. 

bottom of page