top of page

קליל 4400

קליל קלאסי 4400
חלון אלומיניום. קיפ. ציר. דרייקיפ
קליל 4400
קליל 4400

מערכת חלונות ודלתות ציר במגוון שימושים ברמת איטום ואמינות גבוהה

חלון פתיחה ציר קיפ ודרייקיפ

חלון אלומיניום 4400
קליל 4400
bottom of page