top of page

קליל אופיס 4900 |דלת אלומיניום

קליל אופיס 4900

דלת פתיחה למפתחים גדולים. עמידה בתנאים קשים. מיועדת לבניינים, מסעדות ומוסדות.הורכב למכללת אור יהודה.

קליל אופיס 4900

 הורכב לנוער העובד והלומד ת"א

קליל 4900

הורכב למייקס פלייס תל אביב

הורכב לקריה האקדמית אונו

מגן אצבעות לדלת \ קליל 4900

הורכב לבה"ס עתיד כרמיאל

דלת קליל 4900

הורכב ל dance tel aviv

bottom of page